PANDEMİ NEDENİYLE ASKIYA ALINMIŞTIRGastroenteroloji Ailemizin Değerli Üyesi,

Üyelerimize eğitim olanağı sağlamak amaçlı hazırladığımız ve başarıyla sürdürülen yurt dışı eğitim programlarımız hızla devam etmektedir

1) Program her bursiyer için en kısa 8 hafta ve en uzun 12 hafta arası sürdürülecektir. Süre 8 haftadan kısa olamaz ve 12 haftadan fazla uzatılamaz. Bursiyerler kalış süre taleplerini başvuru sırasında bildireceklerdir.

2) Başvurularda gidilmek istenen tarih aralıklarının olabildiğince geniş olarak belirtilmesi önerilir. Başvurularınızı CV’niz ile birlikte dernek merkezimize e-posta ile yapabilirsiniz.dernek@tgd.org.tr

3) Programa 6 asil ve 3 yedek alınacaktır. Altı bursiyerden ikisi için kadın kotası uygulanacaktır.

4) 45 yaş veya altında olmak üzere gastroenteroloji uzmanları, akademisyenleri veya Gastroenteroloji yan dal asistanları başvurabilir.

5) Bir yıllık tüm başvurular toplu halde alınacak ve değerlendirilerek kazananlar açıklanacaktır. Başvurular ve kazananlar TGD web sayfasında ilan edilecektir.

6) Altı kontenjandan 3-4’ü karaciğer hastalıkları (Dr. Ahmet Gürakar), 2-3’ü ileri endoskopik tekniklerde (Dr. Vivek Kumbhari) gözlemci olarak çalışacaktır. Bursiyerler bu alanların birisi veya ikisi için başvurabilirler.

7) Bu programa katılan bursiyeri, TGD veya bir başka kuruma karşı herhangi bir yükümlülük veya taahhüt altına sokmayacaktır.

8) Katılımcıların sadece kendilerinin ekonomi sınıfı gidiş dönüş uçak biletleri, Baltimore’da TGD Konukevinde kalışları, konukevinin elektrik, su, gereğinde internet, kablo TV vb sabit giderleri ve 3 aya kadar sağlık sigortaları TGD tarafından karşılanacaktır. Ayrıca TGD tarafından her gözlemci için Johns Hopkins’e ödeme yapılacaktır. Bursiyerlere başka bir ödeme yapılmayacaktır.

9) Son iki yılda İngilizce olmak üzere YDS sınavından 65 veya üzeri not alınmalıdır. Eşdeğerlilik sınavlarından alınan notlarda ÖSYM kriterleri esas alınacaktır; yabancı dil sınavları eşdeğerlilikleri belgesi Güncelleme Tarihi: 14.01.2015

(http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf)

10) Çalışılan Kurumdan programa katılmasına engel durum olmadığına dair belge alınmalıdır.

11) Aday beklentilerini ve olası kazanımlarının kendisine ve kurumuna katkılarını açıklayan bir başvuru dilekçesi gönderecektir.

12) Ziyaret sonunda kazanımlarını ve yorumlarını içeren detaylı bir raporu yazılı olarak sunacaktır.

13) Konukevine verilecek her tür hasar ve rutin dışı masraf bursiyer tarafından karşılanacaktır.

14) Bursiyer programa kabul edildikten sonra karşılıklı bir sözleşme imzalanacaktır. Bursiyer gitmekten vazgeçerse gerekçesini Yönetim Kurulu’na sunacaktır. Gerekçenin kabulü durumunda herhangi bir yükümlülük ortaya çıkmayacak ve bursiyer programa tekrar başvurabilecektir. Kabul edilmeyen gerekçelerde o zamana kadar yapılan masraflar bursiyer tarafından karşılanacaktır.

15) Başvuru sayısı yetersiz kalırsa bazı kriterler Yönetim Kurulu kararıyla kaldırılabilir.

16) Başka herhangi bir kurumdan destek alınmamalıdır.