PANDEMİ NEDENİYLE ASKIYA ALINMIŞTIRGastroenteroloji Ailemizin Değerli Üyesi,

Üyelerimize eğitim olanağı sağlamak amaçlı hazırladığımız ve başarıyla

sürdürülen yurt dışı eğitim programlarımız hızla devam etmektedir

Korede eğitim amaçlı açılan ilk merkeze beklentilerimizin çok üstünde başvuru olması üzerine yine Seul'da ikinci bir merkezle de anlaşma yapılmıştır. Bu merkez ilkinden daha büyük ve olgu sayısı daha çoktur. Fakat hands-on olanakları daha kısıtlı olabilir.

Nobel İlaç’ın desteği ile sürdürülecek bu program için Institute of Gastrointestinal Medical Instrument Research, Korea University College of Medicine'da ileri endoskopi konusunda 6 üyemizin ikişer ay süreyle gideceği bir burs oluşturulmuştur. Diğer burslarda olduğu gibi burada da ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklamalar, transferler ve sağlık sigortası karşılanacaktır. Burs hakkında gerekli bilgileri bu e-postanın devamında görebilirsiniz.

Başvurularınızı CV’niz ile birlikte dernek merkezimize e-posta ile yapabilirsiniz. dernek@tgd.org.tr.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ-NOBEL-KORE

İLERİ ENDOSKOPİ EĞİTİM BURSU KRİTERLERİ

1. Program her bursiyer için en kısa 6 hafta ve en uzun 12 hafta arası sürdürülecektir. Süre 6 haftadan kısa olamaz ve 12 haftadan fazla uzatılamaz. İdeal olarak 8 hafta tercih edilmektedir. Bursiyerler kalış süre taleplerini başvuru sırasında bildireceklerdir.

2. Başvurular açıldığında adaylar gidilmek istenilen tarihleri belirtmelidir. Başvurularda gidilmek istenen tarih aralıklarının olabildiğince geniş olarak belirtilmesi önerilir.

3. Programa 5-6 başvuru kabul edilecektir. 1-2 bursiyer için kadın kotası uygulanacaktır.

4. 45 yaş veya altı gastroenteroloji uzmanları başvurabilirler.

5. Program ileri seviye endoskopik tedavileri (POEM, ESD, EMR ve konfokal endomikroskopi) kapsayacaktır.

6. Bu programa katılınması bursiyeri TGD veya Kore’ deki bir başka kuruma karşı herhangi bir yükümlülük veya taahhüt altına sokmayacaktır.

7. Katılımcıların ekonomi sınıfı gidiş- dönüş uçak biletleri, havaalanından gidiş-dönüş transferler, Kore’ deki konukevinde kalışları, konukevinin elektrik, su, internet, kablo TV vb sabit giderleri ve kalış sürelerince sağlık sigortaları TGD tarafından karşılanacaktır.

8. Son iki yılda İngilizce olmak üzere YDS sınavından 65 veya üzeri not alınmalıdır. Eşdeğerlilik sınavlarından alınan notlarda ÖSYM kriterleri esas alınacaktır; yabancı dil sınavları eşdeğerlilikleri belgesi Güncelleme Tarihi: 14.01.2015

9. (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf)

10. Çalışılan kurumdan programa katılmasına engel durum olmadığına dair belge alınmalıdır.

11. Aday beklentilerini ve olası kazanımlarının kendisine ve kurumuna katkılarını açıklayan bir başvuru dilekçesi gönderecektir.

12. Bursiyerler ziyaret sonunda kazanımlarını ve yorumlarını içeren detaylı bir raporu yazılı olarak sunacaktır.

13. Konukevine verilecek her tür hasar ve rutin dışı masraf bursiyer tarafından karşılanacaktır.

14. Bursiyer programa kabul edildikten sonra karşılıklı bir sözleşme imzalanacaktır. Bursiyer gitmekten vazgeçerse gerekçesini Yönetim Kurulu’na sunacaktır. Gerekçenin kabulü durumunda herhangi bir yükümlülük ortaya çıkmayacak ve bursiyer programa tekrar başvurabilecektir. Kabul edilmeyen gerekçelerde o zamana kadar yapılan masraflar bursiyer tarafından karşılanacaktır.

15. Başvuru sayısı yetersiz kalırsa bazı kriterler kaldırılabilir.