Gastroenteroloji Ailemizin Değerli Üyeleri;

Üyelerimizin bilimsel toplantılara katılımının desteklenmesi en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu amaçla oluşturulan aşağıdaki destek programlarını tekrar hatırlatmak isteriz.


1.DDW (Amerikan Gastroenteroloji) ve UEGW (Avrupa Gastroenteroloji) kongreleri SÖZLÜ BİLDİRİ destekleri; 2016 yılında başlatılan bu programda 1. isim olan her üyemiz ve yan dal asistanımız desteklenmektedir.


2.Avrupa Gastroenteroloji Kongresi (UEGW) POSTER BİLDİRİ destekleri: 2018 Viyana Kongresine posteri kabul edilen TÜM üyelerimizin posterde 1. isim olmak üzere masraflarının yaş sınırlaması OLMADAN ve 5 YILDA BİR KERE derneğimiz tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. Desteğimize uçak, otel, kahvaltı, yurtdışında transfer, kayıt ücreti, seyahat sigortası dahildir. Halen hiçbir Avrupa Derneği tarafından böyle bir destek sağlanmamaktadır. Programa yan dal asistanlarımız dahil, diğer alan asistanları hariçtir!

Derneğimiz üyelerinin bilimsel gelişmelerini desteklemek için tüm çabayı göstermektedir fakat bir yandan da kaynaklarımızın israf edilmemesini sağlamakla yükümlüdür.

Daha önce TGD okullarımızda ve yeni doçent olmuş üyelerimizin FALK toplantı desteklerinde karşılaştığımız bir sorun; kayıt olmasına rağmen gelmeyen, gelemeyeceğini bildirmeyen üyelerimizin durumudur. Kaydı ve ödemeleri yapılıp MAZERETSİZ OLARAK GELMEYEN üyelerimiz programa katılmış sayılacak ve 5 yıl boyunca bir daha desteklenmeyecektir.

Tüm programlar sabit olacağından kişisel değişiklik taleplerine yanıt verilemeyecektir. Tüm katılımcılar aynı otelde kalacaktır.

Burada sayılanlar dışında örneğin ECCO, APASL, EASL vb bir kongre desteği olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Başvurularınız için son tarih 20 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir.


Saygılarımızla.

TGD Yönetim Kurulu