Değerli üyelerimiz,

9 Ekim 2019 tarihinde, Ankara Üni.Tıp Fak. İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Toplantı salonunda gerçekleşecek "MÜLTİDİSİPLİNER,YURT DIŞI KATILIMLI, PORTAL HİPERTANSİYON SEMPOZYUMU" gerçekleşecektir. Toplantıya katılım ücretsiz olup,bilimsel program ektedir. İlgilen üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla
TGD YÖNETİM KURULU