TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ TOPLANTISI


Toplantıyı Düzenleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Tarih ve saat: 24 Aralık 2019 / 18:00-20:00

Toplantı yeri: Holiday İnn Çukurambar

- Otoimmun Hepatit tedavi yanıtını belirleyen faktörler: Hacettepe kohort sonuçları

Muhammed Jaiteh, Taylan Kav

- Aberran safra kanal yaralanmasında MCA uygulaması

Emre Ünal

- ‘’Terapötik başarısız’’ hastalarda ERCP uygulamaları

Erkan Parlak

- Tam kaplı özefagus metal stent migrasyonunu önlemede pratik bir yöntem Zahide Şimşek, Erkan Parlak

- Papilladan kan geliyor: 4 hasta nedeniyle

- Cavanşir Vahabov, Erkan Parlak

Akşam Yemeği: 20:00