Değerli Üyelerimiz,

Türk Gastroenteroloji Derneği olağan genel kurul toplantısı 23.11.2019 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında Ankara genel merkez ofisinde (Mustafa Kemal Mah. 2126. Sok. Kolbay İş Merkezi C Blok
No:6/9 Söğütözü Ankara) adresinde aşağıda yazılı gündem maddeleri ile toplanacaktır.

Yeterli salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde İkinci toplantı 30-11-2019 tarihinde, Antalya Susesi Otelde, 36. UGH Kongre bünyesinde aynı saat ve gündem ile toplanacaktır.

Toplantıya katılımlarınız rica olunur.


Saygılarımla,


Prof. Dr. Serhat Bor
Türk Gastroenteroloji Derneği
Yönetim Kurulu A.
Başkan


GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve Yoklama

2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3.Divan Heyeti Seçimi

4.İki Yıllık Döneme Ait Faaliyet Raporun Okunması

5.İki Yıllık Döneme Ait Denetim Raporun Okunması

6.İki Yıllık Döneme Ait Mali Bilançonun Okunması

7.Gelecek Döneme Ait Tahmini Bütçenin Okunması

8.Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Mali Bilançoların İbrası.

9. Derneğin Yayın Organı TJG dergisinin isim değişikliğinin onaylanması

10.Yeni Yönetim Kurulu -Denetim Kurulu –Disiplin Kurulunun Seçimi

11.Dilek ve Temenniler

12.Kapanış