Değerli üyelerimiz

5-7 Eylül 2019 tarihlerinde Lizbon, Portekiz’de gerçekleşecek “NeuroGASTRO 2019” ilgilenen üyelerimizin bilgisine sunulur.

Program, mikrobiyota, bağırsak-beyin ekseni, beslenme ve beslenmeyle ilişkili koşullar üzerine oturum ve sempozyumları da içerecektir: ör. eozinofilik özofajit ve çölyak ile ilişkili semptomların yanı sıra mevcut ve gelecekteki tanı ve tedavi yaklaşımları.

Bildiri gönderimi son tarihi 15 Nisan 2019’dur. Programı görmek için NeuroGASTRO 2019 veya The program ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla

TGD YÖNETİM KURULU