Gastroenterolojinin önemli konuları hakkındaki Uluslararası Derneklerin
Güncel Kılavuzlarının Türkçe Versiyonları


ESGE Klinik Kılavuzu:
Kolorektal polipektomi ve
endoskopik mukozal
rezeksiyon (EMR)

Amerikan Gastroenteroloji
Cemiyeti (AGA) Mikroskopik
Kolit Medikal Yönetim
Kılavuzu

Akut Karaciğer Yetmezliği
için Amerikan Gastroenteroloji
Cemiyeti Tanı ve Tedavi
Kılavuzu


ACG Klinik Kılavuz:
Hospitalize Erişkin Hastalarda
Nütrisyon Tedavisi

ACG Klinik Kılavuz:
Çölyak Hastalığı Tanı
ve Yönetimi

ACG Klinik Kılavuz:
Akalazyanın Tanı ve
Tedavisi
Direkt oral antikoagülanlar
da dahil antiplatelet veya
antikoagülan tadivisi alan
hastalarda endoskopi

Gastroenterolojide endoskopik
ultrason rehberliğinde yapılan
örneklem alma işleminin
endikasyonları, sonuçları
ve klinik etkisiKlinik Uygulamalarda Endoskopik
Bariatrik Tedaviler Üzerine
ASGE Pozisyon Bildirimi


Benign Safra Yolu Hastalıklarında ERCP'nin Rolü

Üst GİS Endoskopide Advers Olaylar

Kolonoskopi öncesi bağırsak hazırlığı

AGA Enstitüsü Akut Pankreatit Tıbbi Tedavi Yöntemi Crohn Hastalığı Cerrahi Yönetim ve Özel Durumlar Kolonoskopinin Komplikasyonları

Safra Yollarının Benign Hastalıklarında ERCP'nin Rolü Crohn Hastalığı - Tam Metin

Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Tanısı ve Yönetimi