Avrupa Gastroenteroloji Derneği (UEG) yayını olan ve Derneğimiz tarafından Türkçeye çevrilmesi sağlanan(Mistake) "Hatalar” serisi üyelerimizin ilgisine sunulur.


Hatalar 2016

Hatalar 2017