TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ TOPLANTISI

Toplantıyı Düzenleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilim Dalı


Tarih ve saat: 24 Aralık 2019 / 18:00-20:00
Toplantı yeri: Holiday İnn Çukurambar


-
Otoimmun Hepatit tedavi yanıtını belirleyen faktörler: Hacettepe kohort sonuçları
Muhammed Jaiteh, Taylan Kav

- Aberran safra kanal yaralanmasında MCA uygulaması
Emre Ünal

- ‘’Terapötik başarısız’’ hastalarda ERCP uygulamaları
Erkan Parlak

-Papilladan kan geliyor: 4 hasta nedeniyle
Cavanşir Vahabov


Akşam Yemeği: 20:00