TGD Ankara Şubesi
Sayın Üyesi

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu ilk toplantısı 21 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da TGD’nin genel merkezinde saat:12:00- 14:30 saatleri arasında aşağıda yazılı gündem maddeleri ile toplanacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantısı 28 Temmuz 2019 Pazar günü, aynı yer ve saatte aynı gündem ile tekrar toplanacaktır.

Genel kurula katılımlarınız rica olunur.


Saygılarımızla
TGD ANKARA ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU


GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış, yoklama, saygı duruşu

2.Divan heyeti seçimi

3.Yönetim kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

4.Denetim Kurulu Denetim Raporunun Okunması

5.İki yıllık döneme ilişkin gelir/gider tablosunun ve tahmini bütçenin okunması

6.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Aklanması

7.Denetim Kurulu Denetim Raporunun Aklanması

8.Mali Raporun Aklanması

9.Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi

10.Dilek ve Temenniler

11.Kapanış