Sayın Üyemiz,

TGD Çukurova Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem ile 26 Haziran 2019 saat: 19:00 ‘da Adana Hilton Otel’de yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde İkinci toplantı 05 Temmuz 2019 tarihinde aynı yer ve saate aynı gündem ile yapılacaktır.

Genel Kurula teşrifleriniz rica olunur.

Saygılarımızla

TGD Çukurova Şubesi

Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu
  2. Divan Heyeti Seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Raporunun Okunması
  4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Aklanması
  5. İki Yıla ilişkin mali durum raporu
  6. Gelecek döneme ait tahminin bilanço
  7. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış