Ünlüler Kolon Kanseri Farkındalık Filminde Yer Aldı

03.12.2017

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından hazırlanan, kolon kanserinde erken teşhisin önemine ve kolon kanserinin sebeplerine dikkat çekilen bilgilendirme filminde Altan Erkekli, Deniz Çakır, Ata Demirer ve Feridun Düzağaç yer aldı. Sağlık Bakanlığı ve RTÜK tarafından onaylandığı takdirde kamu spotu olarak yayınlanacak film ile kolon kanserinde farkındalık yaratılması amaçlanıyor.


KOLOREKTAL KANSERİN ERKEN TANISI

Kolorektal kanserler (KRK) yaygın görülen, ölümcül ve eğer kolonoskopi ile saptanan adenomlar çıkarılırsa sıklıkla önlenebilen hastalıklardır. Erken tanınıp önlenebilen nadir kanserlerden olması, bu hastalıktan insanların ve toplumun korunması için büyük fırsat sağlamaktadır. KRK tüm dünyada üçüncü sıklıkta görülen kanser olup, kadınlarda kanserden ölümün üçüncü sebebi, erkeklerde ise kanserden ölümün ikinci sebebidir.

KRK sıklıkla 40 yaşından sonra görülür, yaşla birlikte sıklığı artar. Sıradan insanlarda yaşam boyu insidansı %5’tir.

KRKler yavaş büyürler ve bu nedenle karakteristik bulgularını çok geç dönemde gösterirler. KRK bulguları genellikle makattan görülebilen veya saptanamayan kanama ve buna bağlı kansızlık, lokal ve sistemik yayılmaya bağlı tıkanma, dışkılama alışkanlığında değişiklik ile ortaya çıkabilir. Bu nedenle her dışkılama ile kan gelme şikayeti olanlar veya sebebi saptanmamış demir eksikliği kansızlığı olanlar mutlaka kolon kanseri yönünden hekim tarafından tetkik edilmelidir. Zamanında tesbit edilemez ise kanser vücutta diğer organlara yayılabilir ve ciddi , hatta ölümcül olabilen sonuçlara yol açabilir.

Sonuç olarak bu kadar sık görülüp, oldukça ölümcül seyredebilen bu tümörlerin erken dönemde ve hatta henüz kanser gelişmeden polip aşamasında tanınması ve tedavisi hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle hastanelerde “Dışkıda Gizli Kan” testi 50 yaşına gelen ve geçen tüm bireylere şikayeti olsun olmasın yapılmaktadır. Amaç, gelişmekte olan kolon poliplerini tedavi edilebilir aşamada saptayıp bunları kolonoskopi ile çıkarmaktır. Böylece kanser gelişimi tamamen ortadan kaldırılır.