YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Dilek OĞUZ
Başkan
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı/ Güven Hastanesi, Ankara
dilek.oguz@tgd.org.tr
Prof. Dr. Mehmet CİNDORUK
II. Başkan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
drmehmetcindoruk@gmail.com
Prof. Dr. Ayhan Hilmi ÇEKİN
Genel Sekreter
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
ayhanhilmi.cekin@tgd.org.tr
Prof. Dr. Müjde SOYTÜRK
Muhasip Üye
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
soyturkmuj@gmail.com

ASİL ÜYELER

Prof. Dr. Meral AKDOĞAN KAYHAN
SBÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
akdmeral@yahoo.com
Prof. Dr. Canan ALKIM
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
alkimca@hotmail.com
Prof. Dr. Yusuf Ziya ERZİN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
dryusuferzin@yahoo.com