YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Dilek OĞUZ
Başkan
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı/ Güven Hastanesi, Ankara
Prof. Dr. Mehmet CİNDORUK
II. Başkan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Ayhan Hilmi ÇEKİN
Genel Sekreter
T.C Sağlık Bakanlığı Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Antalya
Prof. Dr. Müjde SOYTÜRK
Muhasip Üye
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

ASİL ÜYELER

Prof. Dr. Meral AKDOĞAN KAYHAN
SBÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Prof. Dr. Canan ALKIM
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Prof. Dr. Yusuf Ziya ERZİN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul