YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Serhat Bor
Başkan
Ege ÜTF
Gastroenteroloji BD, İzmir
Prof. Dr. Kadir Bal
2. Başkan
İstanbul Ü. Cerrahpaşa Tıp F.
Gastroenteroloji BD, İstanbul
Prof. Dr. Birol Özer
Genel Sekreter
Başkent ÜTF
Uyg. ve Araş. Merkezi, Adana
Prof. Dr. Orhan Sezgin
Sayman
Mersin ÜTF
Gastroenteroloji BD, Mersin

ÜYELER

Prof. Dr. Hale Akpınar
Dokuz Eylül ÜTF Gastroenteroloji BD, İzmir
Prof. Dr. Murat Törüner
Ankara ÜTF
Gastroenteroloji BD, Ankara 
Prof. Dr. Necati Örmeci
Ankara ÜTF
Gastroenteroloji BD, Ankara

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTAR
Başkan
Hacettepe ÜTF
Gastroenteroloji BD, Ankara
Prof. Dr. Sedat Boyacıoğlu
Üye
Başkent ÜTF
Gastroenteroloji BD, Ankara
Prof. Dr. Vedat Göral
Üye
İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi
Gastroenteroloji Kliniği
Bağcılar, İstanbul

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Kemal Dağalp
Prof. Dr. Halil Değertekin
Prof. Dr. Mehmet Yücesoy