Servislerin yoğun ortamlarında her bir girişim için oluşturulmuş ayrı aydınlatılmış onam formlarının kullanımı, hastalarınızı girişim öncesi bilgilendirmede en kolay yöntemlerden biri olabilir.

ERCP Onam Formu
EUS Onam Formu
KC BIYOPSI Onam Formu
KOLONOSKOPİ Onam Formu
ÜST GİS Onam Formu