TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ
ÇUKUROVA ŞUBESİ

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

Türk Gastroenteroloji Derneği Çukurova Şubesi Olağan Genel Kurulu ilk toplantısı 30 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00’da aşağıda yazılı gündem ile Adana HiltonSA otelinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde İkinci toplantı 28 Ağustos Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı gündem ile tekrar toplanacaktır.

Toplantıya teşrifleriniz arz olunur.Gündem

1.Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu
2.Divan Heyeti Seçimi
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Aklanması
5.Denetim Kurulu Raporunun Okunması
6.Denetim Kurulu Raporunun Aklanması
7.İki yıllık döneme ait mali bilançonun sunumu ve gelecek döneme ait tahmini bütçenin sunumu
8.Yeni Yönetim, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Seçimi
9.Dilek ve Temenniler
10.Kapanış