• ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • İNONÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA- CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİ DALI
 • SBÜ ANKARA ŞEHİR HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜ
 • ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜ
 • ÜMRANİYE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ BÖLÜMÜ