Biz Kimiz?
Genç Gastroenterologlar Grubu (GGG), uzmanlık eğitimi alan veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonraki ilk beş yılın içinde olan gastroenterologların Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) bünyesindeki alt grubudur.

Bizler ilk olarak 2018’de mecburi hizmetteki gastroenterologlar olarak sosyal medya üzerinden toplandık ve yaklaşık 3 yıldır hem birbirimizi tanımak hem de mecburi hizmette yaşadığımız medikal ve sosyal sorunları konuşmak için bir grup oluşturduk.

TGD yönetim kurulunun da desteği ile grubumuzun artık genç gastroenterologlar ile tecrübeli hocalarımız ve yönetim kurulu arasındaki iletişimi artırmak amacıyla TGD sayfasında da bir ek sekme hazırladık, böylece tanışamadığımız genç gastroenterologlar varsa onlarla da iletişim kurmayı ve dernek yönetim kurulu ile genç gastroenterologlar arasındaki köprüyü kurmayı hedefliyoruz.


Amaç:
Böylece genç gastroenterologları bir arada ve iletişim halinde tutarak motivasyonlarını arttırmak, ekip ruhunu pekiştirmek ve ortak sorunlara TGD yönetim kurulunun da desteği ile hızlı ve etkili çözüm sunmak istiyoruz.

Ayrıca Türkiye’deki genç gastroenterologların hem TGD’nin hem de Birleşik Avrupa Gastroenterologları (UEG) Genç Yetenek Grubunun (YTG) biz genç gastroenterologlar için oluşturduğu burs, okul ve eğitim programlarından haberdar olmasını ve katılımını sağlamayı umuyoruz.

Bugünün genç gastroenterologları, bir arada, iletişim ve eşgüdüm halinde geleceğin akademik liderleri olacak ve umarız bunun tohumları bu grupta atılacaktır.


Genç Gastroenterologlar Temsilci Kurulu

Başkan
Dr. Ege Altan 2015-2016 TGD-gastroenteroloji fellow temsilcisi ve 2016-2018 UEG-YTG temsilcisi

Üyeler
Dr. Nilay Danış – 2016-2017 TGD-gastroenteroloji fellow temsilcisi
Dr. Haluk Tarık Kani– 2018-2020 TGD-gastroenteroloji fellow temsilcisi ve 2018-halen UEG-YTG temsilcisi

Bilimsel Çalışmalar ve UEG temsilcisi
Grubumuz Temsilci Kurulu 2021 Ulusal Gastroenteroloji Haftası’nda (UGH) yapılacak seçim ile 3 fellow temsilcisi daha kabul edecek ve toplam 6 kişi olacaktır.


Aktiviteler
10 Ekim Genç Gastroenterologlar aramıza katılan yeni arkadaşlar ile Zoom toplantısı
15 Ekim UEG Genç Gastroenterologlara yönelik imkanlar için Zoom toplantısı
20 Ekim Gastroenteroloji Fellow temsilcisi aday adayları ile Zoom toplantısı
UGH sırasında Genç Gastroenterologlar Toplantısı ve fellow temsilci seçimi