YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Birol ÖZER
Başkan
Başkent Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D, Adana
Prof. Dr. Kadir BAL
II. Başkan
İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D, İstanbul
Prof. Dr. Dilek OĞUZ
Genel Sekreter
Yüksek İhtisas Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D / Güven Hastanesi, Ankara
Prof. Dr. Orhan SEZGİN
Muhasip Üye
Mersin Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D, Mersin

ASİL ÜYELER

Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D, İstanbul
Prof. Dr. Mehmet CİNDORUK
Gazi Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D, Ankara
Prof. Dr. Müjde SOYTÜRK
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji B.D, İzmir