Arama Yapın

En çok arananlar:

TGD Endoskopi Sertifikasyonu Hakkında Bilgilendirme

23.03.2022

Hepimizin bildiği gibi 24.02.2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları” çerçevesinde Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programı yayınlanmıştır…

Değerli Meslektaşlarım

Hepimizin bildiği gibi 24.02.2022 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları” çerçevesinde Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikalı Eğitim Programı yayınlanmıştır. Bu çerçevede Gastroenteroloji, Gastroenterolojik Cerrahi ve Pediatrik Gastroenteroloji uzmanları dışında kalan branşların endoskopi işlemini nasıl yapabileceğine dair usül ve esaslar belirlenmiştir. Böylece 2008 yılından bu yana devam eden, çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan ve farklı komisyonların çalışmalarını yürüttüğü program finalize edilebilmiştir. Bu programın oluşturulmasında Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Cerrahi Derneği ve Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği öğretim üyelerinden oluşan komisyon, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmıştır. Sertifikasyon programı tarafların uzlaşması, Genel Müdürlüğümüzün teknik ve hukuku çalışmalarını da tamamlaması soncunda hayata geçirilmiştir. Bu alanda yoğun çalışmalar yaparak koordinasyonu sağlayan Sayın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof Dr Ahmet Tekin’e, Genel Müdür yardımcımız Prof Dr Semra Ulusoy Kaymak’a, sahanın sorunlarını önümüze getirip aklı selimle çalışmamıza yardımcı olan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün teknik çalışmalarını tamamlayan tüm uzman ekibine teşekkür etmeyi borç biliriz. Çünkü bu programın ortaya çıkarılmasının temel amacı eğitimin önemini anlatabilmek ve sağlık hizmeti sunumunun eğitimli ellerde yapılabilmesinin sağlanması olup bunun dışında başka hiç bir amaç taşımamaktadır. Temel felsefemizin vatandaşlarımızın endoskopik işlemlere erişmesi, bunun da eğitimli ellerle yapılması olduğunu bir kez daha hatırlamakta fayda vardır

Buna göre üç derneğin temsilcilerinden oluşan komisyon; 2014 yılından önceki sürüncemede kalan tüm başvuru dosyalarının değerlendirilmesi, 2014’ten bugüne kadar ki hukuki durumun ve mevzuatın netleştirilmesi, sertifikasyon onaylandıktan sonra gelecek dönemin programının belirlenmesi ve bunun TUK kararları esas alınarak yapılması konusunda çalışmalarını yürütmüş ve uzlaşarak temel esasları belirlemiştir. Böylece sertifikasyon programının bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi ve yetkisi olmayan kurumların sertifika vermesinin önüne geçilmesi konusu başarılmıştır.

Kurulan komisyon çalışmalarına başlamış ve bu konu 2014’e kadar olan başvurular, 2014’ten sonra Bakanlık hiçbir başvuru kabul etmediği için ortada kalanlar ve sertifika programı ilan edildikten sonra başlayacak program olmak üzere 3 kategoride masaya yatırılmıştır;

1- Sağlık Bakanlığına 2014 döneminden önce verilen tüm belgelerin ve başvuruların değerlendirilmesi ve bunların kabul şartlarının belirlenmesi:

Bu başvuru dosyaları TUK kararlarına istinaden ve standartları belirlenerek incelenmiştir. Başvuru dosyaları eğiticiler ve uzmanlar olarak kategorize edilmiş ve sertifikaları uygun şartları sağlayanlar için 5 günlük teorik eğitim programı oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu eğitimin konuları ve konuşmacıları yine bu üç derneğin komisyon üyelerince belirlenmiştir. Sunumlar ve içerikler Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda çekimleri yapılarak hazırlanmıştır.

2- Sertifika programının prospektif olarak uygulanmasının ana esasları belirlenmiş ve komisyon tarafından kabul edilmiştir:

Bu ana esaslar; ilan tarihinden sonra endoskopik işlem yapmak isteyen kişilerin önce 1 aylık teorik eğitim, sonrasında 6 aylık en az iki farklı branştan eğiticinin eğitiminden geçmek koşulu ile eğitim alması ve gerekli sınavlar sonrasında sertifikaya hak kazanması olarak belirlenmiştir. Komisyon üyeleri tarafından onaylanmıştır.

3- Komisyon; 2014’ten sertifika programının ilan edildiği tarihe kadar olan fiili durum ve ihtiyaçları göz önüne alarak yeniden değerlendirme yapmıştır.:

Bu bölüm içinde başvuruların 2014 öncesi standartlara göre değerlendirilmesi ve bunların uygun bulunanlarının 3 aylık eğitim sonrasında sertifika almaya hak kazanmasını oy birliği ile kabul etmiştir.

Sertifikalı programa ileri endoskopik işlemler (ERCP, EUS, ESD, POEM ve EMR), onanan mahkeme kararları gereği dahil değildir. Sahada bu işlemlerin gastroenterologlar ve gastroenteroloji cerrahları dışında yapılması “malpractise” çerçevesinde olup bunu yapan kişileri yasalar önünde sorumlu hale getirecektir. Bu arada eğitici merkezlerin detayları da 24.02.2022 tarihinde ilan edilen programda gösterilmiştir. Eğitici merkezlerin Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla belirlenmesi karara bağlanmıştır.

Böylece Türk Gastroenteroloji Derneği sahadaki sağlık hizmetinin aksamaması adına bu programın çalışmasında yer almış ve topluma olan sosyal sorumluluğunu yerine getirmiştir. Gastrointestinal Endoskopi’nin kimler tarafından yapılacağı yan dal eğitimi programları çerçevesinde aslında oldukça net olarak belirlenmiştir. Gastroenteroloji uzmanları, İç hastalıkları uzmanları olmalarına rağmen diğer yan dalların işlevlerini yapmamakta ve sınırlarını bilmekte olup akademik eğitim çerçevesinde ana daldaki görevlerini, klinik uygulamalarda ise yan dal uzmanlıklarının gerekliliklerine yerine getirmektedirler. Bu yüzden bazı çevrelerde dile getirildiği şekliyle Ana Dalı’n her işi yapacağı ve yetkin olduğu argümanı eskimiş bir söylemdir. Eğitimin sağlanması için gerekli programın kabulü bu alandaki ilk başarılı eylemdir. Bundan sonraki en önemli konu ise sertifika sahibi olan diğer alanlardaki meslektaşlarımızın gastroenterolog meslektaşları ile icap/ nöbete girmeleri ve halkımıza karşı olan sorumluluklarını yerine getirmelerinin sağlanmasıdır. Bu konu da Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüzün uktesindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da sertifikası olmayana geri ödeme yapmaması gündemimizdedir ve bunun için çalışmalara başlanmıştır.

Değerli meslektaşlarım; bize düşen en önemli görev eğitim merkezleri olmak ve eğitim programında aktif rol oynamaktır. Yapılan bir eylemin doğru mecraya çekilmesi için çaba harcamazsanız, hak iddia edemezsiniz. Bu yüzden sağlık hizmetinin aksamaması, bilimsel gerçekliklere göre yürütülmesinin sağlanması konusunda öncü olmak zorunda olduğumuz gerçeği unutulmamalıdır. Yan Dal eğitimini veren kurumlar olarak Gastrointestinal Endoskopinin nasıl yapılacağını bizden iyi bilenin olmadığı gerçeği ile kendimize güvenli olmalıyız. Sahadaki uygulamaların doğru hale gelebilmesi bugünden yarına gerçekleşemez ama doğru adımlar atılmıştır. Devamının gelebilmesi bizlerin bu konuyu ne kadar iyi anladığımıza ve proaktif olarak söz söyleyen, kabul ettiren olmamıza bağlıdır. Aksi halde aslında bu bilgiye ve donamıma sahip olduğumuz gerçeğini gözardı etmiş oluruz.

Bize her zaman yol gösteren, akademik eğitimin esasları ile birlikte tüm konularda yanımızda olan, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun rehberliği ile hareket etmemizi sağlayan ve bize her zaman önerileri ile destek olan Sayın Hocamız; YÖK üyesi ve TUK üyesi Prof Dr Murat Tuncer’e teşekkür ederim.

Daha önce kurulan komisyonlarda çalışan ve 16 yıldır devam eden bu mücadelelerde yer alan hocalarımız; Prof Dr Hale Akpınar, Prof Dr Mehmet Cindoruk, Prof Dr Necati Örmeci, Prof Dr Hasan Özkan ve Prof Dr Mehmet Sökmen’e de teşekkür etmek vefa borcudur.

Değerli meslektaşlarım son olarak komisyonunun tekrar kurulmasını ve çalışabilmesini sağlayan, söylemleri değiştirerek ezberleri bozan 2 dönem önceki başkanımız ve komisyon üyesi Prof Dr Serhat Bor’a, tüm gücünü uygun iletişim kanalları bulmaya harcayan, komisyonda çalışarak yollarımızı açan ve hala da açmaya devam eden bir önceki başkanımız Prof Dr Birol Özer’e, komisyon üyesi olarak ısrarla ve disiplinle çalışan Doç Dr Yusuf Serdar Sakin’e teşekkürü camiamız adına borç bilirim.

Bu anlamda asıl işimizin yeni başladığının bilincinde olarak bu konuyu komisyonda fiilen çalışmış biri ve başkanınız olarak sizlerle paylaşmak, tarihe not düşmek istedim. Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu da yeni üyeleri ile birlikte konunun detaylarını anlamış ve tüm meslektaşlarımızla her alanda işbirliği içinde olmaya kararlıdır. Saha ziyaretlerimiz Ramazan ayı tamamlandıktan sonra giderek artan hızla devam edecektir.

Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum.
23.03.2022

Prof. Dr. Dilek Oğuz
TGD Başkanı

Doğrulama kodunuz telefonunuza SMS olarak iletildi. Kodu giriniz!

İptal Et

Üyelik işlemleriniz tamamlandı. En kısa sürede üyeliğiniz onaylanacaktır.

Bu numaraya kayıtlı bir üyelik bulundu!

Şifrenizi hatırlamıyorsanız, “Şifremi Unuttum” diyerek yeni şifre alabilirsiniz.

Bu numaraya kayıtlı bir üyelik bulunamadı. Numarınızı kontrol ediniz! & Üye olunuz!

İşlem tamamalandı, yeni şifreniz SMS olarak gönderildi.

Doğrulama kodunuz telefonunuza SMS olarak iletildi. Kodu giriniz!

İptal Et